PMDay. Pierwszy Dzień Eksploracji Procesów

PMDay to miejsce spotkania praktyków, naukowców i studentów zainteresowanych metodami eksploracji procesów i gotowych na dzielenie się swoją wiedzą. Na PMDay spotkasz zarówno starych wyjadaczy jak i żółtodziobów rozwijających metody eksploracji procesów przez wykorzystanie ich w praktyce lub prowadzenie badań naukowych.

Na PMDay chcemy porozmawiać o tym czym jest eksploracja procesów, jakie są możliwości jej wykorzystania, jakie stoją przed nią wyzwania i jakie badania naukowe można prowadzić w tej dziedzinie. Chcemy porozmawiać o tym jak możemy współpracować by rozwój eksploracji procesów w Polsce był dynamiczny i prowadzony przy udziale zarówno naukowców, praktyków jak i studentów.

Osoby chcące uczestniczyć w PMDay prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Relacja z PMDay dostępna będzie na Twitterze: @processminingpl #eksploracjaprocesow #pmday_pl

Termin i miejsce

 • Dzień: piątek, 13.06.2014, godz. 10.00-15.30
 • Miejsce: Politechnika Poznańska, Centrum Wykładowe, ul. Piotrowo 2, Poznań (Zobacz na mapie)
 • Sale: część wykładowa odbędzie się w sali L027, część praktyczna w laboratoriach 142 i 143 - w budynku będą oznaczenia jak dojść do poszczególnych sal

Program

 • 10.00 - 10.10 - Otwarcie

Miejsce: sala L027 (nowa część Centrum Wykładowego)

Prowadzący: Zbigniew Paszkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Prezentacja: Otwarcie PMDay

 • 10.10 - 10.55 - Idea eksploracji procesów

  Miejsce: sala L027 (nowa część Centrum Wykładowego)

  Prelegenci: Andrzej Stroiński (Politechnika Poznańska), Dariusz Dwornikowski (Politechnika Poznańska)

  Opis: Podczas swojej prezentacji Andrzej i Darek wyjaśnią czym jest eksploracja procesów i czym różni się od innych metod analiz danych. Zarysują zakres analiz, które można prowadzić z wykorzystaniem eksploracji procesów. Wyjaśnią na czym polega szczególna wartość praktyczna eksploracji procesów i zarysują obszary jej praktycznego wykorzystania.

  Prezentacja: Idea eksploracji procesów

 • 11.00 - 12.00 - Eksploracja procesów magazynowych w firmie Dendro Poland - studium przypadku

  Miejsce: sala L027 (nowa część Centrum Wykładowego)

  Prelegenci: Justyna Tarczewska (kierownik Dystrybucji i Magazynu w firmie Dendro Poland Ltd. sp. z o.o.) Zbigniew Paszkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

  Opis: Podczas prezentacji zaprezentujemy sposób wykorzystania eksploracji procesów w analizie procesów magazynowych firmy Dendro Poland. Przedmiotem eksploracji były procesy obsługi palet z wyrobami gotowymi i surowcami w magazynach firmy, za które odpowiada Justyna. Eksploracja procesów pozwoliła na ocenę i poprawę efektywności działania magazynu. Eksploracja procesów prowadzona była przez Zbyszka.

  Prezentacja: Eksploracja procesów magazynowych w firmie Dendro Poland

 • 12.00 - 12.30 - Przerwa

 • 12.30 - 14.00 - Eksploracja procesów w akcji - warsztaty praktyczne

  Miejsce: laboratoria 142, 143

  Prowadzący: Zbigniew Paszkiewicz, Andrzej Stroiński, Karol Fabisz, Dariusz Dwornikowski

  Opis: Podczas warsztatów pokażemy jak wygląda obsługa narzędzi do eksploracji procesów. Wspólnie od początku do końca przeanalizujemy jeden przypadek biznesowych: od przygotowania danych do eksploracji, przez wizualizacje modeli procesów biznesowych, zarysowanie koncepcji wykorzystywanych algorytmów, na wnioskach kończąc. Podczas warsztatów zostanie wykorzystane narzędzie Disco.

  Prezentacja: Eksploracja procesów w akcji

  Dane: Dziennik zdarzeń procesu zakupów

 • 14.15 - 15.30 - Wyzwania dla rozwoju metod eksploracji procesów - seminarium otwarte

  Miejsce: sala L027 (nowa część Centrum Wykładowego)

  Prowadzący: Zbigniew Paszkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

  Opis: Podczas seminarium chcemy po prostu podyskutować o eksploracji procesów jako takiej, ale także o wspólnych inicjatywach, które mogą podjąć wspólnie naukowcy, praktycy i studenci. Jako impuls do dyskusji Zbyszek przedstawi obszary aktualnie prowadzonych na świecie badań naukowych, powie kilka słów o praktycznym wykorzystaniu eksploracji procesów za granicą i o inicjatywach podejmowanych przez międzynarodową społeczność eksploracji procesów.

  Prezentacja: Wyzwania w rozwoju metod eksploracji procesów

Rejestracja

Osoby chcące uczestniczyć w PMDay prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale lista zarejestrowanych osób ułatwi nam organizację PMDay.

Kontakt

Szczegółowych informacji o programie i organizacji PMDay udzielają:

 • Zbigniew Paszkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, zpasz@kti.ue.poznan.pl, +48 61 856 93 30 wew. 20
 • Andrzej Stroiński, Politechnika Poznańska, andrzej.stroinski@cs.put.edu.pl, +48 61 665 29 41

Organizatorzy

PMDay organizowany jest pod egidą Polskiej Grupy Eksploracji Procesów. Organizatorami konferencji są:

 • Zbigniew Paszkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Andrzej Stroiński, Politechnika Poznańska
 • Dariusz Dwornikowski, Politechnika Poznańska
 • Karol Fabisz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Celem Polskiej Grupy Eksploracji Procesów (PGEP) jest promocja i rozwój badań naukowych prowadzonych w Polsce w dziedzinie eksploracji procesów (ang. process mining) i dziedzin powiązanych. PGEP ma także na celu promowanie praktycznych zastosowań eksploracji procesów i kształcenie w tym zakresie. Szczegółowymi celami PGEP są:

 • tworzenie forum dyskusji, koordynacji działań i wymiany informacji wewnątrz społeczności naukowej i poza nią,
 • tworzenie warunków do powstawania nowych pomysłów badawczych i inicjatyw,
 • zwiększanie zainteresowania metodami eksploracji procesów wśród pracowników naukowych i praktyków biznesowych,
 • dążenie do efektu synergii przez zaangażowanie większej liczby pracowników naukowych i praktyków biznesowych w rozwój koncepcji eksploracji procesów.

PGEP jest otwarta dla wszystkich naukowców, nauczycieli akademickich, praktyków biznesowych działających w Polsce i aktywnie zajmujące się zagadnieniami eksploracji procesów. Zapraszamy organizacje takie jak uniwersytety, ośrodki badawcze, firmy do włączenia się w działania PGEP.